اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
.................. طبُأ وحولآفِطُأ ............................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ܟܵܪܕܝܼܢܵܠ ܕܠܝ ܒܣܥܘܿܪܘܼܬܐ ܠܡܕܒܪܵܢܘܼܬܐ ܓܵܘܢܵܝܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ
ܣܘܹܚܒܪܹܗ ܛܘܼܒܬܵܢܘܼܬܹܗ ܟܵܪܕܝܹܢܵܠ ܦܛܪܝܪܟܵܐ ܡܵܪܝ ܥܡܵܐܢܘܿܝܠ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܕܠܝܼ ܦܛܪܝܲܪܟܵܐ ܕܥܕܬܑܵܐ ܟܠܕܵܝܬܐ ܒܥܝܪܩ ܘܬܒܼܝܠ، ܘܥܡܹܗ ܐܵܒܼܵܐ ܪܝܵܢ ܦܘܿܠܘܣ ܪܥܝܵܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܩܪܕܚ ܣܵܗܕܵܐ ܒܡܪܥܝܼܬܵܐ ܕܐܪܒܠ، ܣܘܼܚܒܪܗܘܿܢ ܠܒܢܝܵܢܵܐ ܕܡܕܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘܢܵܝܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܵܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܒܥܢܟܵܒܼܵܐ ܩܝܕܡܬܐ ܕܝܘܡܵܐ ܕܚܡܫܒܫܒܵܐ 22ـ 4ـ 2010 ܦܝܼܫܠܗܘܢ ܩܘܼܒܠܹܗ ܒܝܕ ܕ. ......يةير
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܡܩܝܘܡܹ̈ܐܓܠܵܚܵܐ ܕܠܒܼܘܫܹ̈ܐ ܝܪܬܘܬܢܝܹ̈ܐ ܓܘ ܒܝܬܓܠܵܚܐ ܕܟܬܵܒܵܐ ܬܒܼܝܠܵܝܵܐ ܒܐܪܒܸܠ
ܓܘ ܥܵܒܼܘܼܕܘܼܝܵܬܐ ܕܝܘܡܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܵܒܼܵܐ ܬܒܼܝܠܵܝܐ ܕܡܘܩܝܡܠܵܗܿ ܘܙܝܼܪܘܼܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܥܠܝܡܹ̈ܐ ܒܥܕܪܢܬܐ ܥܡ ܒܲܝܬܐ ܕܐܠܡܕܐ ܕܛܒܼܵܥܵܐ ܘܦܪܵܣܬܐ ܘܝܘܼܕܵܥܵܐ ܓܘ ܒܝܬ ܓܠܵܚܐ ܕܐܪܒܸܠ ܬܒܼܝܠܵܝܵܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܗܠ ܚܕܥܣܪ ܒܢܝܣܢ 2010 ، ܡܘܩܝܡܠܵܗܿ ܡܕܒܪܵܢܘܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܥܡܝ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܢܵܩܘܿܦܬܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ......يةير
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܫܘܬܘܦ̈ܐ ܓܘ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܐܪܒܠ ܬܒܼܝܼܠܝܵܐ ܕܟܬܵܒܼܐ
ܒܪܥܝܘܼܬܐ ܕܘܙܝܪ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܩܠܝܡܵܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܝܪܩ ܘܒܥܕܪܢܬܐ ܥܲܡ ܫܘܬܐܣܵܐ ܕܐܠܡܕܵܐ ܕܦܪܣܬܐ ܦܫܠܹܗ ܡܘܩܝܡܵܐ ܒܐܪܒܠ ܡܢ (2ـ11) ܢܝܣܢ 2010 ܥܲܠ ܐܪܥܵܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܵܐ ܕܐܪܒܠ ܬܒܼܝܠܝܵܐ(ܦܵܪܟ ܕܣܗܕܵܐ ܣܵܡܝܼ ܥܒܕ ܐܠܪܚܡܵܢ). ......يةير
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢܵܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ـ ܐܪܝܠ ܙܝܘܚܹܵܐ ܒܝܘܡܐ ܕܒܐܡܐ ܬܒܼܝܼܠܵܝܐ
ܒܕܟܼܪܐ ܕܝܘܡܐ ܕܒܐܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܣܝܼܩܘܡ 27 ܐܕܪ ܡܢ ܟܠ ܫܢܬܐ، ܡܘܪܝܙܠܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢܵܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܒܠ ܙܘܝܚܐ ܒܗܢ ܦܘܪܣܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܣܝܩܘܡ 31 ܐܕܪ ܘܥܠ ܐܘܵܢܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܐܟܕܝܡܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘ . ......يةير
ܪܡܫܐ ܡܚܪܝܐ ܢܘܗܕܪܐ
ܡܘܪܝܙܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܢܘܗܕܪܐ ܪܡܫܐ ܡܚܪܝܐ ܠܡܚܘܿܪ̈ܐ ܕܥܡܢ ܟܠܕܝܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܫܥܬܼܐ ܕ5 ܒܥܨܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܣܝܼܩܘܿܡ 2010ـ3ـ29 ܥܠ ܐܘܢܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܓܘ ܡܬܐ ܕܫܪܦ̮ܝܵܐ ܟܕ ܡܫܘܿܪܹܐܠܹܗ ܪܡܫܐ ܒܡܡܠܠܐ ܕܡܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܒܩܵܒܵܠܬܐ ܒܫܝܢܐ ܒܐܪܚ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ، ܘܗܕܪܹܐ. ......يةير
مدبرِنولآةِأ هِوِنِيةِأ دمٍردولآةِأ وأمنُأ سولآرييةِأ مولآريَزلِآحٍلقةِأ دذِشِيةِأ حدِر دِورِا دسولآذيِيًأ هِو مٍردولآةِأ عترِقِيةِأ
برعتولآةِأ دوٍزتر دمٍردولآةِأ وعلٍيمُأ هِو اَقليمِأ دكولآردسةٍن ـ عترِق مولآريَزلِآ مدبرِنولآةِأ هِوِنِيةِأ دمٍردولآةِأ وأٍمنُأ سولآذيٍيةِأ بشعةِأ دحدعسٍر / ؤفرِا ديومِأ دحٍمشبشٍبِأ 10 كِنولأن قدمِيِأ 2009 زولآيِحِأ بفولأرسِأ دفولآةِحِأ دحلقةِأ درِشِيةِأ حولآة شَمِأ(دِورِا دسولآريِيُأ هِو مردولآةِأ عترِقِيةِأ) عٍل أِوِنِأ دبتشِأوِأ هِو بَنيِنِأ دوٍزترولآةِأ دمٍردولآةِأ وعلٍيمُأ بأربًيل.. ......يةير
اموريا ددوكةور فروتن بدرت ةوئتق

وفتشلًى حةتمِأ رٍمشِأ بهرٍشةِأ دؤولآذيِةِأ ددخِرِا لحٍدْ مَنيِنِأ / ىدتذًا عٍم اٍمِنِأ بِرولأيِأ مِاىَر حٍربت.

مولآريزلِآ مدٍبرِنولآةِأ دمٍردولآةِأ واٍمنُأ سولآريِيةِأ فِعوِأ ددولأىولأك حولآدرِا مٍردولآةِنِيِأ بشَمِأ د (ؤِومِعُأ يِذةولآةِنِيًأ بٍفنتةِأ دعٍمِدتِأ) لدولأكةولأرِا "فٍروتن بٍدرت ةِوئتق" مَةدتلِنِيةِأ بدرٍشةِأ دؤِومِعُأ وعًدةُّةِأ ودٍيذًا بٍفنتةِأ دكولآردسةِن دعترِق ....يةير
فوةحا دبية هلحا دعملــُأ داتدا بةللسقوئ

مولأريزلِآ مدٍبرِنولآةِأ هِوِنِيةِأ دمٍردولآةِأ واٍمنُأ سولآريِيةِأ فِعوِأ ددولأىولأك بًية هلِحِأ دعٍملــُأ داتدِا باِونِأ دعولآمرِا دمِري هتوٍرهتس بةٍللٍسقوئ بستقولأمِأ د 22 و 23 ـ 11 ـ 2009 بشِوةفةِأ دحدْ مَنينِأ / اٍمنُأ دعٍمن / اٍلقولأش وشِرئيِأ وةللٍسقولأئ وفَنيُّةِأ اْحذنًأ / دٍشةِأ

دنتنوًأ. وحثشلًى بًية هلِحِأ منيِنِأ / عٍملــُأ داتدِا شٍفتذًا وعٍملــُأ  دنَقشُأ دمقولأبلون رًزِيِأ دىدتذًا .... يةير
رمشا محريا لمحورا برويا روبين بية شموايل
مولآريَزلِآ مدٍبرِنولآةِأ دمٍردولآةأ وامنُأ سولآرييةِأ فِعوِأ ددولأىولأك رٍمشِأ مٍحرِيِأ لمِحولأرِا بِرولأيِأ "رولأبًين بًية شمولآاًيل" برٍمشِأ ديِومِأ دحٍمشٍبشٍبِأ 22 ـ 10 ـ 2009 عٍل هٍننُأ دكنولآشةِأ دمٍردولآةِأ كٍلدِيةِأ باٍلقولأش..... يةير
بية هلحا دؤوذيظ ئوةوغذئيا يذةوةِنيُّأ

فةتحلًى ميقرِا كِوِأ مٍحمولآد وٍزتر دمٍردولآةِأ وعلٍيمُأ باَقلًيمِأ دكولآردسةِن بًية هلِحِأ دؤولآذيةِأ ئولأةولأغذِئِيًأ يِذةولآةِنِيًأ دفتشلًى مولآريزِأ بيٍد مدٍبرِنولآةِأ ديِرةولآةِأ واٍمنُأ عٍمِيُأ سولآذيِيةًِأ ةٍبعٍنةِأ لمدٍبرِنولآةِأ هِونِيةِأ دمٍردولآةِأ واٍمنُأ سولآذيِيةِأ ......يةير

زويحا بعادا دهليونوظ سورييظ باربل

بفولآرسأ دعثـٍرةِأ د 160 شَنُأ عل مِولدِا د (زىرتذا دبىرِا) سفٍر زٍثنِأ قٍدْمِيِأ بلَشنِأ سولآرييِأ بمدتنْةِأ داولآرمت باترِن.. قرًالِآ مدٍبرنولآةِأ هِونيةِأ دمٍردولآةِأ واٍمنُأ سولآرييةِأ بعٍدرٍنةِأ عٍم كنولآشةِأ دمٍردولآةِأ كٍلدِيةِأ بعٍنكِثِأ برٍمشِأ دةرًينبشٍبِأ  2 - 11 - 2009 بقنطرولآن دكنولآشةِأ لحٍدْ مَنيِنِأ / يٍؤتفُأ بملولأاِأ دهليولأنولآةأ وعِثولأدُا بسفٍر زٍثنُأ ومغللُأ دولآكةنِيُأ فذتسًأ بعٍنكِثِأ..يةير...

مدبرنوظ دمردوظ وامنُّا سورييظ نولآىدرا مزويحلى بعادا دهليونوظ سورييظ
بفولآرسِأ ددخِرِا د 160 دفرٍسةِأ دسفٍر زٍثنِأ دزٍىرتذًا دبٍىرِا ومزٍيٍحةِأ ددخِرِا شًنْةِيِأ دهَليولأنولآةِأ اولآمةِنِيةِأ دعٍمٍن قتملِآ مدٍبرِنولآةِأ دمٍردولآةِأ واٍمنُأ سولآريِيةِأ بدولأىولأك بعٍدرٍنةِأ عٍم قَنطرولآن مٍردولآةِنيِأ اِةولأريِأ بدولأىولأك واتسولأرِا دكِةولأثــُأ وسِفذًا اِةولأذيًأ بمٍحٍيةِأ داِىِأ دخِرِا بيٍد هلٍحةِأ دعَسذِيًأ دسفٍر زٍثنُأ ومغــٍللًأ / زٍىرتذا دبٍىرِا وىٍل سفٍر زٍثنُأ ومغــٍللُأ داَديولأم. ..... يةير
فوةحا دبية هلحِا دامنُّا ةشكتليُأ سوذييا باربل

بستقولأمِأ د 28 ـ 10 ـ 2009 مولأريَزلِآ مدبرِنولآةِأ هِونيةِأ دمٍردولآةِأ واٍمنُأ سولآرييةِأ ةٍبعٍنةِأ لوٍزترولآةِأ دمٍردولآةِأ بشولآلطِنِأ داقلًيمِأ دكولآردسةِن وبرِعيولآةِأ دميٍقرِا وٍزتر دمٍردولآةِأ باَقلًيمِأ.. بًية هلحِأ ةٍشكتلِيِأ عٍل اِونِأ دمتديِأ هِلًيرت باٍربًيل لحٍدْ منيِنِأ / اٍمِنُأ سولآذييًأ حثشلًى لولأحُأ دمولأحوًالىْولأن يِرةولآةِأ

. ... يةير
حزوقيا بوسميا لىدمُا دمدبرنوظ هونيظأ

اٍيخ ميٍقرةِأ ليٍؤتفولآُّيِةِأ مولأقذثـًأ بيٍد شٍدةِنُأ دمدٍبرِنولآةِأ هِونِيةِأ دمٍردولآةِأ واٍمنُأ سولآريِيةِأ بشِثولأعِأ مٍردولآةنيِأ ةرٍينِأ.. مولأريزلِآ مدٍبرِنولآةِأ هِونِيةِأ بيِومِأ دعرولآثةِأ 2 ـ 10 ـ 2009 حزولآقيِأ بولآسِمِيِأ لىٍدِمِآ لفنتةِّأ د ىًيرِن ونِازنتن هِو ىًوفٍركتِأ داٍربًيل كٍد ملتةِأ يْلِآ / هٍننُأ هِو طولآذنًأ دكولآردسةِن عٍم عٍينُأ

..... يةير